Vraag aan Minister D; Reynders betreffende :"Het CETA-verdrag"

 

Vraag Peter Luykx 28.04.2016:

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, al sedert 2009 onderhandelen Europa en Canada over een vrijhandelsakkoord. In 2014 werd in dat verband een akkoord gesloten, met de steun van Vlaanderen en Wallonië. Met de steun dus van diezelfde Franstalige partijen die gisteren in het Waals Parlement een resolutie hebben goedgekeurd om dit niet meer te steunen.

Collega’s van de oppositie, uw fracties slaan in het Waals Parlement een blunder van formaat. Ik zal u uitleggen waarom. Dit akkoord is belangrijk voor Vlaanderen en Wallonië, voor beide partijen. Dit akkoord bouwt douanerechten af en het verlaagt de tarieven voor farmaceutische bedrijven en landbouw. Dit akkoord is van cruciaal belang. Welnu, dit akkoord vandaag niet steunen betekent niet meer of niet minder dan masochisme, uzelf pijn doen in tijden van belangrijke economische uitdagingen.

Collega’s, deze regering wil vooruit en Vlaanderen wil vooruit. Zij worden echter geblokkeerd door de linkse politieke partijen in Wallonië. Het gevolg is dat er geen consensus is en gezichtsverlies voor België. Erger nog, indien Wallonië dit niet ratificeert komt heel het verdrag op de helling te staan en gijzelt die linkse groep in Wallonië niet alleen Vlaanderen en Wallonië maar ook de welvaart en de jobs.

Mijnheer de minister, het verdrag zal wellicht begin 2017 geratificeerd moeten worden. Deze regering steunt het vrijhandelsverdrag. Wij vernemen van de Vlaamse regering bij monde van minister -president Bourgeois dat men zeer ongerust is.

Daarom heb ik enkele vragen.

Ten eerste, welke stappen wil u ondernemen om het intra-Belgisch overleg op te voeren?

Ten tweede, ontving u al reacties van uw Europese collega’s? Sprak u met minister Freeland die hier op bezoek was? Is zij intussen op de hoogte van de nee-stem in Wallonië?

 

Antwoord minister D. Reynders 28.04.2016:

Monsieur le président, chers collègues, je rappelle qu'en avril 2009, 28 États membres ont donné mandat à la Commission européenne pour se lancer dans les négociations, en ce compris la Belgique avec ses différents niveaux de pouvoir et avec les majorités qui composaient les gouvernements de chacun de ces niveaux de pouvoir en 2009.

Le traité de Lisbonne est intervenu et, en 2011, la Commission a demandé si elle pouvait encore entamer des négociations pour protéger les investissements et ajouter cela à son mandat. Cela a été décidé à l'unanimité des États membres. Bien entendu, ce mandat a été rendu public. Il a fallu le demander à plusieurs reprises en ce qui concerne la Belgique, mais nous avons obtenu cette publication. Le 15 décembre 2015, le mandat était mis en ligne sur les sites de la Commission européenne.

Je rappelle que la Commission et le gouvernement canadien ont annoncé la conclusion d'un accord, non pas la semaine dernière mais en septembre 2014. Dans un souci de transparence, le texte de l'accord a été rendu public en septembre de la même année. Il a fallu un certain temps pour analyser dans le détail le texte rendu public à l'époque.

En février 2016, la Commission et le gouvernement canadien ont annoncé la fin de l'examen juridique des textes cela se fait systématiquement après chaque négociation, ainsi qu'un accord visant à remplacer les éléments de protection des investissements de l'accord de septembre 2014 par un nouveau mécanisme juridictionnel, présenté publiquement en octobre 2015 déjà. Ce mécanisme constitue une réponse, point par point, aux préoccupations exprimées lors de la consultation de la société civile par le Conseil et par le Parlement européen. Le texte finalisé est rédigé en anglais et intègre ce résultat inespéré en matière d'investissements. Il a été publié sur le site de la Commission. Il fera donc l'objet de traductions.

Mijnheer Luykx, u vroeg naar de volgende stap inzake de goedkeuring en ondertekening van het CETA. Enerzijds, nadat de Engelse tekst van het akkoord tussen de Europese Commissie en Canada op 29 februari klaar was, werd deze tekst in de 21 andere officiële talen van de Europese Unie vertaald. Anderzijds, de Europese Commissie zal de 28 leden van de raad een ontwerpbesluit ter goedkeuring en ondertekening van het verdrag voorleggen. Deze wetgevende teksten worden aangekondigd voor ten vroegste juni. Wij zullen dus wachten tot juni om het debat ten gronde te voeren. Misschien is het wel al mogelijk in mei een eerste debat te voeren in de raad van ministers bevoegd voor buitenlandse handel.

Ter voorbereiding van de volgende raden op Europees vlak, mijnheer Luykx, zullen wij nog vergaderingen hebben, zoals altijd met een coördinatie tussen alle bevoegde entiteiten, dus de Gemeenschappen en de Gewesten.

 

Repliek Peter Luykx 28.04.2016:

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoorden.

Collega’s van de PS, van cdH, van Ecolo, open uw ogen! Ouvrez les yeux! Het niet ratificeren van dit akkoord leidt niet alleen tot gezichtsverlies, maar is ook een bedreiging voor onze economie en onze welvaart.

De export van Vlaanderen naar Canada en de import van Canada naar Vlaanderen zijn belangrijk voor België, mijnheer Miller, maar als wij de cijfers onder de loep nemen, merken wij dat bijna 87 % wordt gerealiseerd door Vlaanderen alleen. De import is zelfs bijna 97 %.Wat de leden van de PS, cdH en Ecolo vandaag doen, is alleen het bevestigen van de stelling dat samenwerking in België blijkbaar niet werkt. Dat is mijn conclusie en hiermee versterkt u onze overtuiging.