Vrijhandel creëert welvaart

Door Peter Luykx op 8 maart 2016

In de Kamer is het debat over het Trans-Atlantisch Handelsverdrag (TTIP) gevoerd. De Kamer stemt over een resolutie van de meerderheid waarin wordt gevraagd de nodige initiatieven te nemen, zodat voor het einde van 2016 een vrijhandelsakkoord kan afgesloten worden.

Het opzet van het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap is ambitieus: een vrijhandelsakkoord tussen de twee grootste handelsblokken in de wereld. Het zou de grootste bilaterale handelsovereenkomst worden die de EU ooit heeft afgesloten. Het spreekt voor zich dat de N-VA die onderhandelingen steunt, want vrijhandel creëert welvaart.

Het is moeilijk het enorme potentieel van een succesvolle overeenkomst te onderkennen. Kosten voor bedrijven verminderen, investeringen worden aangetrokken en jobs worden gecreëerd: zowel de economie als de burgers varen daar wel bij. Mij vastpinnen op de resultaten van de studies doe ik niet, net als anderen heb ik geen glazen bol om de exacte gevolgen van een omvattend handelsakkoord tot op de euro in te schatten. Maar het verleden leert wel dat vrijhandel enorm veel jobs creëert, als beste voorbeeld de Europese interne markt.

Voor Europa, maar vooral voor Vlaanderen

Voor de Europese Unie is TTIP economisch en geopolitiek belangrijk: de Europese Commissie verwacht alleen al voor de EU een groei van 120 miljard euro per jaar en het afsluiten van dit partnerschap betekent een hernieuwde strategische verbondenheid voor beide partijen.

Als open economie, afhankelijk van buitenlandse handel, heeft Vlaanderen in het bijzonder veel te winnen bij een goed onderhandeld TTIP-akkoord. Gelet op het aandeel van de VS in onze export is een ambitieus akkoord dat de markttoegang en de regelgeving rond niet-tarifaire belemmeringen omvat een must en een belangrijke waarborg voor de heropleving van onze economie.

TTIP biedt enorme kansen voor bijvoorbeeld baggerbedrijven als Jan De Nul en DEME, die nu niet mogen opereren binnen de Verenigde Staten; voor de Vlaamse havens, alsook de petrochemische en de farmaceutische sectoren. En laat ons de kmo’s niet vergeten, want Vlaanderen is een echte kmo-regio. Dat er binnen TTIP een specifiek kmo-hoofdstuk komt, juichen we toe.

Ook consumenten zullen de vooruitgang merken omdat de wederzijdse erkenning van normen en het wegwerken van importtarieven een prijsdaling met zich meebrengt en de kwaliteit van de producten laat stijgen.

Een gebalanceerd akkoord heeft dus heel wat troeven. Maar onze steun aan het principe van de vrijhandel, neemt niet weg dat we als partij de bezorgheden van de burgers in grote mate begrijpen en delen. Bij het verdere verloop van de onderhandelingen moet de vraag naar transparantie, zo maximaal mogelijk ingevuld worden. Verder mag een eventueel akkoord de Europese standaarden niet afzwakken.

Bij gelijkwaardigheid van normen en standaarden dient er maximaal ingezet te worden op wederzijdse erkenning, in geval van kwalitatieve verschillen moet de EU vasthouden aan haar principes om de VS ertoe te bewegen haar standaarden te verhogen, een zogenaamde race-to-the-top.

Ook met TTIP geen chloorkippen of hormonenvlees

Onze hoge Europese, nationale en Vlaamse standaarden op vlak van consumentenbescherming, sociale rechten, leefmilieu en voedselveiligheid zijn niet onderhandelbaar. En ons standpunt inzake audiovisuele diensten, culturele en taaldiversiteit blijft gehandhaafd. In het onderhandelingsmandaat van de Commissie werden culturele producten dan ook uitgesloten van de onderhandelingen. Wij hebben in onze resolutie opgenomen dat onze hoge Europese, nationale en Vlaamse standaarden op vlak van consumentenbescherming, sociale rechten, leefmilieu en voedselveiligheid overeind blijven en niet onderhandelbaar zijn.

De kritiek langs linkerzijde heeft vaak betrekking op deze zaken. Dit verbaast ons keer op keer, want hierover wordt dus helemaal niet onderhandeld.

Een paar voorbeelden: ook met TTIP zal hormonenvlees niet toegestaan zijn op onze markt, ook met TTIP blijft de huidige regelgeving over genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) overeind, ook met TTIP zullen chloorkippen verboden blijven, en ook met TTIP zullen Europese overheden het recht hebben om gezondheidszorg of onderwijs af te schermen van buitenlandse of private spelers.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is