De lange arm van China reikt (te) ver

Door Peter Luykx op 9 december 2015

N-VA Kamerlid Peter Luykx hekelt de Chinese inmenging in het buitenlands beleid van België.

Een resolutie van de hand van Kamerlid Peter Luykx lokte een reactie van de Chinese overheid uit in de vorm van een brief gericht aan de leden van de commissie voor buitenlandse betrekkingen. Het kamerlid vraagt minister Reynders niet onder de Chinese druk te zwichten en de door de Kamer goedgekeurde resolutie te vertalen in concrete beleidsstappen.  Maar ook op de klimaattop roert China zich in de Belgische delegatie. Of hoe China zich mengt in ons parlementswerk.

Resolutie Taiwan
De Kamer nam op 19 november een resolutie aan die de relaties tussen België en Taiwan moet verbeteren. Inhoudelijk konden nagenoeg alle partijen in het halfrond zich vinden in het verhaal van: pacificatie, coöperatie, economische belangen en vertegenwoordiging.

Peter Luykx: “de resolutie lag in lijn met het Eén-China beleid dat deze meerderheid onderschrijft. De auteurs maakten dan ook de moeilijke evenwichtsoefening tussen de bilaterale belangen van beide partners en de diplomatieke gevoeligheden die rond het statuut van Taiwan bestaan.”

Op 2 december viel er echter een brief van de Chinese ambassade in Brussel in de bus van de FOD Buitenlandse Zaken. Deze brief geeft de ambassade aan dat “de Taiwanese kwestie een interne (Chinese) aangelegenheid is”, dat “China, landen waarmee ze diplomatieke contacten onderhoudt, verbiedt officiële akkoorden te sluiten met de Taiwanese overheid” en dat de uitvoering van de inhoud van de resolutie aan het voortbestaan van de goede relaties tussen België en China wordt gekoppeld.
Kamerlid Luykx: “het staat de Chinese overheid vrij om haar ongenoegen uit te drukken over de beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, maar de dreigende ondertoon van de brief is onmiskenbaar. Als democratische instelling mogen we geen enkele vorm van intimidatie accepteren.”

Klimaattop
Luykx vraagt dan ook aan de regering om de aanbevelingen van het parlement niet zomaar langs zich neer te leggen onder druk van buitenaf. In dat kader betreurt hij ook de richtlijn die het kabinet Reynders, amper twee weken na de goedkeuring van de resolutie, naar de deelnemers van de klimaatconferentie in Parijs stuurde. Daarin werd de politieke delegatie gevraagd om geen officiële contacten met de Taiwanezen te onderhouden, teneinde het één-China beleid te respecteren. In de resolutie vroegen de Kamerleden nochtans volmondig om de observatorstatus van Taiwan tijdens deze gesprekken te steunen. Peter Luykx: “de arm van China reikt duidelijk ver, maar wij blijven hopen dat de minister in het vervolg het woord van de parlementsleden hoger in waarde zal schatten dan dat van de Chinese ambassade”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is