Federale meerderheid stemt morgen over resolutie tegen kernwapens

Door Peter Luykx op 23 april 2015

Morgen staat een stemming op de federale agenda van een resolutie die bepleit dat België ‘actief blijft deelnemen om het eigen grondgebied helemaal kernwapen vrij te maken’. In de bevoegde commissie werd het voorstel alvast een eerste keer aanvaard, met de steun van CD&V, Open VLD, N-VA en MR.

Het Vlaams Parlement heeft het resolutievoorstel van Wouter Van Besien (Groen) en Wilfried Vandaele (N-VA) om de kernkoppen in Kleine Brogel weg te halen, goedgekeurd. Alle partijen keurden het voorstel goed, alleen Vlaams Belang onthield zich. Morgen is het de beurt aan de federale meerderheid om te stemmen over een resolutie waarin staat dat België ‘actief blijft deelnemen om het eigen grondgebied helemaal kernwapenvrij te maken’.

Zowel het Vlaamse als het federaal parlement blijken zo gelijktijdig de discussie te voeren over het verdwijnen van de kernwapens op de militaire kazerne van Kleine Brogel. 'Dat de timing van beide resoluties gelijklopend is kan het signaal aan de regering alleen maar versterken', vindt Peter Luykx (N-VA). 'De Koude Oorlog ligt achter ons en dit land moet inspanningen blijven doen voor een kernwapenvrije wereld.' Volgens Luykx is het standpunt van zijn partij 'steeds ondubbelzinnig geweest: we willen meewerken aan een kernwapenvrije wereld.'

CD&V, Open VLD, N-VA en MR aanvaardden reeds een voorstel in de voorbereiding van de conferentie van het non-proliferatieverdrag tussen 27 april en 22 mei. Die tekst ijvert onder meer voor het ‘stopzetten van de modernisering van de kernwapens en voor het terugdringen van hun rol in de verdedigingsdoctrines van de kernwapenstaten’. Het document wil ook ‘een kernwapenvrije wereld’ verwezenlijken en hoopt dat ‘België stappen neemt naar nucleaire ontwapening’.

In het akkoord in de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen staat dat Open VLD, CD&V, MR en N-VA benadrukken dat dit moet gebeuren binnen multilaterale onderhandelingen. 'Verifieerbaar, transparant en onomkeerbaar', aldus nog Peter Luykx.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is