N-VA wil Vlaamse Orde van Architecten

Door Peter Luykx op 26 februari 2015

De N-VA wil de Nationale Orde van Architecten hervormen naar confederaal model. 'Tegengestelde visies binnen de Orde verlammen de goede werking,' zegt kamerlid Peter Luykx.

Van onze redacteur Jan-Frederik Abbeloos 

Al meer dan tien jaar is er sprake van een hervorming van de Orde van Architecten. Ook de regering-Di Rupo had een hervorming in haar regeerakkoord staan, maar daar kwam niets van in huis. De N-VA-kamerleden Peter Luykx en Inez De Coninck dienen daarom opnieuw een wetsvoorstel in.

Ze stellen een 'ontdubbeling' voor van de Nationale Orde in enerzijds een Vlaamse Orde van Architecten en anderzijds l'Ordre des Architectes francophones et germanophones. Met daartussen een overlegorgaan zonder beslissingsrecht.

De reden? 'Tegengestelde visies binnen de Orde verlammen de goede werking,' aldus Luykx. Vlaamse architecten willen onder meer een lagere lidmaatschapsbijdrage - die loopt nu jaarlijks op tot 400 euro - te verantwoorden door een focus op de kerntaken: het opstellen van de deontologie en toezien op de naleving ervan. Daar ijveren ze trouwens voor via de online-actie

wijwilleneenbetereorde.be

Franstalige architecten zien een bredere rol weggelegd voor de orde, die ook werkt aan het imago van het beroep en opleidingen en stages organiseert. Zij willen de huidige bijdrage behouden om de representativiteitskosten te kunnen betalen. 'De huidige werking verhindert de Vlaamse architecten om hun eigen visie op het beroep van architect verder te ontplooien,' staat er in het wetsvoorstel. 'Talrijke pogingen om tot een consensus te komen over de manier waarop de Orde moest worden georganiseerd, zijn mislukt. Verschillende ervaringen met de Waalse vleugel hebben de Vlaamse vleugel gesterkt in zijn overtuiging om voortaan een eigen weg te gaan.' Maar volgens Luykx en De Coninck is er wel degelijk ook steun voor een hervorming onder Franstalige architecten, al zouden die liever een overkoepelend orgaan hebben waar wel nog gezamenlijke beslissingen genomen kunnen worden. 'Met dit wetsvoorstel willen we die discussie opnieuw aangaan om vooruitgang te boeken,' zegt De Coninck. 'We hebben een overlegmoment gepland met enkele betrokken organisaties om een oplossing te vinden. De finale bedoeling is een betere Orde voor alle architecten en hun klanten.'

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is