"Palestina erkennen, maar op het gepaste moment"

Door Peter Luykx op 6 februari 2015

Het Belang van Limburg

BRUSSEL- De Kamer heeft gisteren meerderheid tegen minderheid een resolutie goedgekeurd waarin de regering wordt opgeroepen de Palestijnse staat te erkennen "op het ogenblik dat dit het meest geschikt wordt geacht". Als coördinator buitenlands beleid voor de grootste kamerfractie - de N-VA - is het Lommelse Kamerlid Peter Luykx een van de initiatiefnemers van het voorstel van resolutie, dat een reactie is op een eerder voorstel vanuit de oppositie. En Luykx is het hoegenaamd niet eens met de visie van de oppositie dat de meerderheidsresolutie een zwaktebod zou zijn.

Peter Luykx:
"Wat is de essentie van de resolutie van de meerderheid? Wij pleiten voor een tweestatenoplossing voor het Israëlisch- Palestijns conflict, waarbij een soeverein Palestina veilig en in vrede bestaat met en naast Israël. Daarom vragen we de regering om de Palestijnse staat te erkennen. We zeggen dat dit op het meest geschikte moment moet gebeuren. Dat mag je niet zien als het stellen van voorwaarden, maar het is toch logisch dat een erkenning positief moet bijdragen tot een verbetering van de relatie tussen Israël en de Palestijnen? We willen voorts dat de erkenning er komt binnen een breder politiek kader waarin Europa een grotere rol speelt, zowel via de lidstaten als via de EU. En uiteraard moet er sprake zijn van één Palestijnse regering die de controle heeft over het hele grondgebied."Daarmee verwijst u naar Hamas in de Gazastrook?"Vanuit de N-VA hebben we nog een amendement bij de resolutie ingediend waarin we inderdaad zeggen dat de bedreigingen door Hamas en andere milities moeten stoppen. Maar we veroordelen evengoed het voortzetten van de kolonisatie door Israël."De oppositie, met name Dirk Van der Maelen van de sp.a, verwijt u dat u de erkenning van de Palestijnse staat afhankelijk maakt van goedkeuring door Israël."Dat is niet waar. Maar een erkenning moet wel bijdragen tot een oplossing. We gaan ons niet gedragen als een olifant in een porseleinwinkel. Een eenzijdige erkenning zou enkel de conservatieve krachten in Israël versterken, en dan zijn we nog verder van huis. Als je wil bijdragen tot een oplossing, helpt het niet als je zelf begint met een van de partijen te veroordelen.""Bovendien is het resolutievoorstel van collega Van der Maelen een herneming van zijn voorstel uit 2011. Ik stel vast dat de toenmalige meerderheid, waar hij deel van uitmaakte, drie jaar de tijd heeft gehad om dat voorstel goed te keuren, en dat niet heeft gedaan."
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is