Ook federaal zet de N-VA in op een kernwapenvrije wereld

Door Peter Luykx op 22 april 2015

Met hun steun aan een resolutie van de meerderheid sluiten de N-VA Kamerleden de rangen met hun Vlaamse collega’s en zetten ze mee de stap voorwaarts naar ontwapening.

Op 21 april werd er door het Vlaamse Parlement een resolutie voor een kernwapenvrij Vlaanderen goedgekeurd, gedragen door een ruime meerderheid van leden van de oppositie en meerderheid. Er werd gevraagd om bij de federale regering aan te dringen om zich, in overleg met de EU en NAVO-partners, in te zetten voor een kernwapenvrije wereld en voor de terugtrekking van alle kernwapens uit Vlaanderen.

Vanuit de Kamerfractie vallen de N-VA volksvertegenwoordigers hun partijgenoten bij. N-VA Kamerlid Peter Luykx: “Het standpunt van de partij rond massavernietigingswapens is steeds ondubbelzinnig geweest: we willen meewerken aan het project van een kernwapenvrije wereld. Daarom zeggen wij onze steun ook toe aan nationale initiatieven om op het vlak van nucleaire ontwapening vooruitgang te boeken.”

Een resolutie van de meerderheid die momenteel in de Kamer voorligt, is zo een initiatief. Peter Luykx: “Inhoudelijk sluit dit voorstel naadloos aan bij de stappen die deze week door het VP werden gezet. Dat de timing van beide resoluties gelijklopend is kan enkel maar het signaal versterken naar de regering. De Koude Oorlog ligt achter ons en dit land moet inspanningen blijven doen voor een kernwapenvrije wereld.”

De resolutie betreffende de NPV-conferentie is deze verdere stap, en dit vanuit een realistische, redelijke benadering op basis van een multilaterale aanpak. Binnen de NAVO en Europa is het van elementair belang dat we onze bondgenoten niet voor voldongen feiten zetten. Een constructieve oplossing waarbij in onderling overleg met de andere lidstaten stappen gezet worden naar een kernwapenvrije wereld zal eerder bijdragen tot een globale ontwapening dan een eenzijdige symbolische verwijdering van kernkoppen uit Vlaams grondgebied.
Onze territoriale vrijheid komt nog steeds tegen een prijs: aan onze NAVO-partners stellen dat we enkel nog de lusten en niet langer de lasten van ons lidmaatschap willen, is dan ook geen realistisch scenario.

Het is dus van belang om er op te wijzen dat we voorstander zijn van een kernwapenvrije wereld, maar dat enkel het vernietigen van kernwapens via een multilateraal, verifieerbaar, transparant en onomkeerbaar proces in het raam van multilaterale akkoord zal leiden tot een kernvrije wereld. Het is aan België om actief te blijven deelnemen om zo het eigen grondgebied helemaal kernwapenvrij te maken.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is