Plenaire tussenkomsten

23 juni 2016 - Vraag van de heer Peter Luykx aan de eerste minister, over "de Brexit" (nr. P1319)

28 april 2016 - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het CETA-verdrag" (nr. P1148)

12 november 2015Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Burundi" (nr. P0777).

12 november 2015 Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de speech van Brits premier Cameron" (nr. P0770).

15 mei 2015Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de kandidatuur van de Burundese president voor een derde ambtstermijn" (nr. P0506).

26 februari 2015Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de balans van de missie naar Congo" (nr. P0303).

12 februari 2015 - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de stabilisering van Congo" (nr. P0271).

22 januari 2015 - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toestand in Congo" (nr. P0219).

15 januari 2015 - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de gruweldaden van Boko Haram" (nr. P0195).

24 januari 2014 - Actuele vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het statuut van de diplomaten en het diplomatiek examen" (nr. P2221)

19 december 2013 - Actuele vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek" (nr. P2150)

4 juli 2013 - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de uithaal naar het Vlaamse handelsbeleid en de benoeming van economische diplomaten" (nr. P1927)

23 mei 2013 - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de gevolgen van het weerverlet in de bouwsector" (nr. P1792)

24 januari 2013 - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het geweld na een pro-Koerdische betoging in Genk"(nr. P1472)

13 juli 2012 - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de situatie in Oost-Congo" (nr. P1153)

29 maart 2012 - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het bezoek aan de Democratische Republiek Congo" (nr. P0857)

1 december 2011 - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice eerste-minister en minister van Buitenlandse Zaken en Intsitutionele Hervormingen over "de onregelmatigheden in de aanloop naar de Congolese verkiezingen" (nr. P0630)

23 juni 2011 - Actuele vraag van de heer Peter Luykx aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de recente ontwikkelingen in het dossier van de Ijzeren Rijn"(nr. P0424)

31 maart 2011 - Actuele vraag van de heer Peter Luykx aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, over "de dotatie van prins Laurent en zijn reis naar Congo"(nr. P0191)

24 maart 2011 - Actuele vraag van de heer Peter Luykx aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de potentiële terreurdreiging" (nr. P0181)

17 maart 2011 - Actuele vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over "de toestand in Libië" (nr. P0159)

24 februari 2011 - Actuele vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over "de mensenrechten in Libië" (nr. P0100)

3 februari 2011 - Actuele vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over "de situatie in Egypte" (nr. P0030)

Nieuws over dit onderwerp

Door Peter Luykx op 16 maart 2017, over deze onderwerpen: Plenaire tussenkomsten

Vandaag stelde kamerlid Peter Luykx (N-VA) een vraag aan premier Charles Michel over de houding van de regering t.a.v. de nieuwe dynamiek die in Europa ontstaat n.a.v. de Brexit, meer in het bijzonder de vraag naar referenda door Schotland en Catalonië over de inbreiding van hen als deelstaat in …