Peter Luykx Tussenkomst COSAC 14.11.2016

Mr. Timmermans, mijn Limburgse tegenvoeter uit Nederland, dank voor uw eloquente uiteenzetting.

U snijdt daar een boeiend discussie aan over hoe meerderheid en minderheid met elkaar omgaan in een democratie. Democratie betekent inderdaad respect voor minderheden, maar ook dat de minderheid zich neerlegt bij de beslissing van democratische verkiezingen. Een evenwicht tussen tegenstellingen, contraria contrariis curantur.

En dat was voorwerp van discussie zowel  na de Brexit en na de verkiezing van President Trump.

Laat ons goed luisteren naar hun stem. Deze kiezers maken zich terecht zorgen over de bescherming van hun identiteit, soevereiniteit en vrijheid.  “Het gaat niet meer alleen over ‘the Economy maar ook over ‘it's the Identity, stupid’.

Het is aan ons om die bezorgdheden ernstig te nemen. Kiezen voor realisme, voor onze gemeenschappen met respect voor hun identiteit. Europa is een mozaïek van minderheden. Van Vlaanderen tot Catalonië. Dat verhoogt het draagvlak voor Europa.

Klamp niet vast aan een doorgedreven federaal . niet Euroforisch, niet Eurosceptisch maar er is nood aan een Eurorealistisch project.

Mr Timmermans ik deel uw mening  dat lidstaten en Europa elkaar niet (en excuseer me het woordgebruik want het is een beladen onderwerp) elkaar de zwarte piet moeten doorschuiven. Verantwoordelijkheid  gaat hand in hand met vrijheid.

Wij staan achter de tekst van de Troika. De wisselwerking tussen Europa en Lidstaten, tussen parlementen onderling en de rol van nationale parlementen om Europa dichter bij de burger te brengen.