Tussenkomst Al-Nusra 30.09.2016

Vraag Peter Luykx:

Collega’s, ik breng de woorden van onze voorzitter in herinnering, na het woelige debat vanmiddag: “Democracy is not only the right to speak, but also the duty to listen".Laten we dus af en toe, zeker in het halfrond, die discipline opbrengen.

Mijnheer de minister, mijn vraag betreft Syrië. Al vier jaar woedt daar een hevige burgeroorlog. De beelden van de duizenden doden in in Aleppo in Syrië, in het zwaar gestrafte Aleppo, laten niemand onberoerd. Er worden kleine kinderen van onder het puin gehaald, soms levend, soms dood. Inwoners kunnen nergens meer naartoe. Men bloklettert: Aleppo gaat dood. Als vader van zes kinderen doen de beelden van die kinderen in Aleppo mij verschrikkelijk pijn. De situatie daar neemt apocalyptische proporties aan. Achter de onverbiddelijke regen van Russische bombardementen gaat een vrij complex wespennest van diverse actoren schuil, elk met eigen belangen. Zij spelen elk een eigen rol in dat strategospel. Zo is de metamorfose van al-Nusra, dat zich losmaakt van Al Qaida, eigenlijk alleen maar bedoeld om zijn positie in Syrië te versterken. De zogenaamde gematigde rebellen stellen weinig voor en sluiten zich ook gemakkelijk aan bij Jabhat al-Nusra, dat niet meer of minder is dan Al Qaida, als een wolf in schapenvacht.

Mijnheer de minister, wij nemen akte van de reactie van u en minister De Croo, waarin u de blinde bombardementen van de Russische luchtmacht veroordeelt, waarin u vraagt om de schendingen van de mensenrechten te monitoren en op te volgen en waarin u oproept de aanvallen te stoppen, om humanitaire hulp toe te laten. Uw pleidooi om burgers te beschermen, is prioritair. Mijnheer de minister, hoe bepalen wij met de regering waar we welke actoren nu moeten steunen? Wij zijn militair aanwezig op het terrein. Hoe pakken we het aan? Die vraag is pertinent.

Wat kan de regering nog meer doen? Ik verwijs naar de redding van 244 christenen uit Aleppo vorige zomer, iets wat u samen met staatssecretaris Francken gerealiseerd hebt. Zijn er nog andere humanitaire reddingsacties mogelijk? Ik kijk uit naar uw antwoord, mijnheer de minister.

 

Antwoord Minister Reynders:

Mijnheer de voorzitter, mijnheer Luyckx, de situatie is momenteel ongelooflijk dramatisch, niet alleen in Aleppo. Wat hebben wij gedaan? Het is heel belangrijk om dat te zeggen. Ten eerste, wij maken deel uit van een militaire coalitie. Dankzij het akkoord van het Parlement is het nu mogelijk om met onze F-16's vanuit Jordanië niet alleen in Irak, maar ook in Syrië te zijn, bijvoorbeeld in Raqqa.

Ten tweede, wij hebben ook heel wat humanitaire steun verleend in Syrië wanneer dat mogelijk was. Het is niet gemakkelijk. Wij hebben dat op 19 september gezien met de laatste konvooien. Wij hebben dat ook gedaan in Jordanië, Libanon en in andere landen rond Syrië, zoals Turkije. Ten derde, wij hebben ook een aantal initiatieven genomen wat de vluchtelingen betreft. U herinnerde aan de operatie met staatssecretaris Francken, vorige zomer, waar wij 250 mensen hebben gered vanuit Aleppo. Er was ook een tweede operatie. Ik ben altijd bereid om meer te doen. Ten slotte, op humanitair vlak hebben wij veel vluchtelingen in België ontvangen ingevolge een aantal beslissingen van de Verenigde Naties of de Europese Unie.

Wij zoeken sinds meer dan vijf jaar naar een politieke oplossing. Wat kunnen wij meer doen? Tout d'abord, je répondrai à Mme Jadin qui a demandé combien de personnes sont bloquées et ce que nous pouvons faire de plus pour elles? On recense environ 4,5 millions de personnes bloquées dans des zones difficiles d'accès, 1,5 million de personnes en difficulté autour d'Alep, à l'ouest de la ville, et 275 000 personnes bloquées dans les quartiers de la ville. Ce que nous cherchons d'abord, c'est augmenter l'accès, l'aide humanitaire vers ces personnes. Samen met mijn collega Alexander De Croo heb ik gevraagd of het mogelijk is om echt toegang te krijgen. Daartoe moeten wij meer druk uitoefenen. Ten tweede rijst de vraag of een politieke oplossing mogelijk is. Welnu, wij zullen alle inspanningen in dat verband ondersteunen. U hebt echter gemerkt dat zelfs het jongste akkoord tussen de Verenigde Staten en Rusland niet werkt. Il n'y a pas, pour l'instant, de cessez-le-feu qui tienne encore; on l'a vu avec l'attaque sur Alep. Il n'y a pas d'accès des convois humanitaires. La situation est vraiment de plus en plus compliquée. 

Que pouvons-nous faire de plus? Ik verwijs naar wat de heer Luykx zei over de monitoring. Wij moeten strijden tegen de straffeloosheid. On doit vraiment rappeler que des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité sont commis en Syrie aujourd'hui. Il faut faire en sorte que l'on puisse relever des preuves en la matière et annoncer que nous allons poursuivre les auteurs. C'est une responsabilité de notre pays mais aussi de la communauté internationale. La Cour internationale de La Haye aura à traiter d'un certain nombre de cas. Il faut rassembler des preuves sur cela et pouvoir avancer vers des poursuites. Les crimes contre l'humanité ne se prescrivent pas. Comme Mme Jadin le sait, nous avons travaillé dans ce parlement à propos des Yézidis. Nous avons reçu Nadia Murad dans ce parlement pour discuter des Yézidis. Nous l'avons d'ailleurs encore rencontrée à New York. Il faut prouver qu'on ne laissera pas passer ces faits sans poursuites. On doit lutter contre l'impunité.

Au-delà, il faut bien dire que c'est au Conseil de sécurité de prendre ses responsabilités. Nous devons continuer à faire pression sur les acteurs du Conseil de sécurité pour qu'enfin, une solution intervienne. Er is nu een blokkering tussen de Verenigde Staten en Rusland. Wij hebben dat gezien tijdens de laatste vergadering van de Veiligheidsraad. Wat ons betreft is het echter zeer belangrijk om steun te geven aan alle actoren die tot een politieke oplossing willen komen. Ik herhaal dat wij al veel gedaan hebben, op humanitair vlak, op militair vlak, voor de vluchtelingen en ook om tot een politieke oplossing te komen. Nu moeten wij de strijd tegen straffeloosheid voeren. Wij moeten echter ook alle mogelijke middelen aanwenden om tot een politieke oplossing te komen.

 

Repliek Peter Luykx:

 Mijnheer de minister, wij zijn inderdaad zowel op militair als humanitair vlak betrokken partij op het terrein. Dat hebt u duidelijk zo geschetst. Ik waardeer dat u zich wilt inzetten om de straffeloosheid inzake mensenrechtenschendingen verder te monitoren en op te volgen, zodat de mensenrechten bewaakt worden. Ook waardeer ik uw steun om op politiek vlak in alle bestaande gremia uw stem te laten horen. Tot slot nog dit. Tijdens de zomer heb ik in Diest een groep mensen ontmoet, afkomstig uit Aleppo. Na die ontmoeting besefte ik pas, doordat die mensen gered zijn en hier zijn, welk effect deze regering heeft veroorzaakt, wat u hebt gedaan. Dat heeft mij ertoe geïnspireerd om opnieuw een resolutie in te dienen. Het gaat om een resolutie van de oppositie die ook door u gesteund werd. Die resolutie beoogt de bescherming van religieuze minderheden in het Midden-Oosten en ook in Afrika. Ik hoop dat datgene wat ons toen inspireerde en ons vandaag inspireert, andermaal kan leiden tot Kamerbrede steun.